Ключові компетенції ICF для різних рівнів сертифікації коучів

Адаптовані на підставі документації з мінімальних кваліфікаційних вимог для кожного рівня сертифікації, включаючи критерії вимог, коли аплікант не пройде сертифікацію.

Компетенція

Рівень АСС

Рівень РСС

Рівень МСС

1. Відповідність етичним нормам та професійним стандартам.

Аплікант може НЕ пройти рівень цієї  компетенції, якщо він:

- Фокусується у першу чергу на тому, щоб казати клієнту, що робити та як це робити (метод консультування).

- Розмова будується у першу чергу на обговоренні минулого, а саме емоцій, які клієнт переживав у минулому (терапевтичний метод).

- Аплікант не обізнаний у основних  засадах розпитування та надихання клієнта, що лежать у основі визначення  коучингу ICF; така необізнаність відображається на  рівні продемонстрованого володіння навичками, що зазначені нижче. Наприклад, якщо  коуч майже виключно дає настанови клієнту, що потрібно робити або вказує на визначену ним відповідь , як на ту що має обрати клієнт, то у такому випадку, не буде наступного:  довіри та близькості, коучингової присутності, сильних запитань, створення усвідомлення, генерованого клієнтом плану дій та взяття відповідальності за нього. В цьому разі . аплікант не пройде  сертифікацію на жодному із рівнів.

Не оцінюється напряму на усному іспиті – див. першу колонку.

Не оцінюється напряму на усному іспиті – див. першу колонку.

Не оцінюється напряму на усному іспиті – див. першу колонку.

2. Укладання Коучингової Угоди.

Вміння зрозуміти що потребується у кожному конкретному випадку взаємодії з кліентом під час коучингу  та дійти згоди з потенційним  або  новим клієнтом щодо коучингового процесу та відносин.

- Необхідно заздалегідь обговорити «правила гри».

- Необхідно дійти консенсусу щодо сесії. Над чим хоче працювати клієнт сьогодні? Що буде найбільш доцільним у наступні 30 хвилин? Необхідно одразу сфокусуватися.

- Коуч прислуховується до теми, над якою хоче попрацювати клієнт на поверхневому рівні.

- Дотримується обраної теми та  трохи розширює  її дослідження. Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

- Коуч сам обирає тему  для клієнта.

- Коуч відходить від теми, обраної клієнтом.

- Коуч бере в роботу тему , над якою хоче працювати клієнт.

- Коуч дотримується цієї теми , розширює її на предмет показників успіху кожного етапу сесії.

Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

- Коуч сам обирає тему для клієнта.

- Коуч відходить від теми, обраної клієнтом.

- Коуч не спрямовує зусилля на дослідження показників успіху для кожної теми клієнта, або не встановлює такі показники.

- Коуч не спрямовує зусилля на дослідження підґрунтя  проблем, пов’язаних із досягнням очікуваних результатів або не звіряється з клієнтом на предмет просування до бажаних результатів сесії.

- Коуч точно розуміє, що хоче отримати від сесії клієнт, встановлює показники успіху клієнта для кожної теми сесії,  переконується у тому, що і коуч, і клієнт очікують одного і того ж результату  від сесії

-Коуч постійно звіряє чи відповідає напрямок сесії коучинговим цілям клієнта, та, за необхідністю, змінює напрямок на основі зворотного зв’язку від клієнта..


Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

- Між коучем та клієнтом немає повного взаєморозуміння.

- Коуч сам обирає тему (теми) тренінгу для клієнта.

- Коуч відхиляється від обраної клієнтом теми

- Коуч не спрямовує зусилля на дослідження із клієнтом  показників успіху для кожної теми клієнта до рівня ясності, щодо його намірів або напрямку сесії.

- Коуч не дозволяє клієнту повністю висловитися  у питання,  які мають бути обговорені у зв’язку із результатом, який клієнт очікує від сесії.

-Коуч не звіряється з клієнтом стосовно того, чи просувається клієнт до бажаного результату сесії чи ні.

3. Встановлення Довірливих Стосунків з Клієнтом.

 Вміння створити безпечне та підтримуюче середовище , що призводить до поваги та взаємодовіри.

 

- Створення основи для  відкритого партнерства з клієнтом. Встановлення умов для чесності та відвертості у відносинах.

Демонстрація цілісності, конфіденційності, поваги та підтримки.

Надання клієнту безумовної позитивної підтримки.

- Коуч дотримується обраної клієнтом теми  але одночасно прив’язується до ефективності результатів своїх дій, що робить довіру та близькість не основною компетенцією.

Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

- Коуч зосереджений на своєму баченні проблеми, а не на баченні клієнта та не цікавиться тим що думає клієнт  про ситуацію.

- Коуч не цікавиться цілями клієнта у зв’язку із ситуацією.

- Увага коуча зосереджена на  своїй ефективності та на тому,  щоб показати свої знання про ситуацію. 

- Коуч може мати деякий рівень довіри і зв’язку у відносинах  із клієнтом. 

- Коуч усвідомлює як себе презентувати як  «хорошого коуча» і тому менше ризикує при створенні довірливих стосунків з клієнтом, або не знає що означає повна довіра та близькість із самим собою, клієнтом, та у коучингових відносинах.

Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

- Коуч зосереджений на своєму баченні проблеми, а не на баченні клієнта та не цікавиться тим що думає клієнт  про ситуацію.

- Коуч не питає інформацію про те, що клієнт думає про ситуацію та не цікавиться цілями клієнта у зв’язку із ситуацією.

- Увага коуча зосереджена на  своїй ефективності та на тому,  щоб показати свої знання про ситуацію

- Коуч не пропонує клієнту поділитися своїми думками на одному рівні із коучем.

- Коуч повністю довіряє новому  та взаємному стану усвідомлення  яке виникає виключно в моменти та завдяки діалогу з клієнтом.

-Коуч відчуває себе комфортно у стані « незнання», як в одному з найбільш стимулюючих усвідомлення

- Коуч може дозволити бути вразливим як собі, так і клієнту.

- Коуч впевнений у собі, у процесі та у клієнті як у своєму партнері у стосунках.

- Коуч створює природні та невимушені умови при розмові; коуч не сприймає сесію, як роботу.

Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

- Коуч не сприймає клієнта як свого партнера та не дає йому можливості не тільки обрати тему сесії але також брати участь у створенні процесу коучингу як такого.

- Коуч більше зацікавлений у своєму баченні проблеми, а не у тому, що думає про це клієнт.

-Коуч не питає інформацію про те, що клієнт думає про ситуацію та не цікавиться цілями клієнта у зв’язку із ситуацією.

- Коуч не цікавиться цілями клієнта стосовно ситуації, і здається, що його увага спрямована на власну ефективність та прагнення показати обізнаність у ситуації.

- До того ж, коуч не пропонує клієнту поділитися своїми думками на одному рівні з коучем та вибирає напрямок та інструменти протягом сесії без значного зворотнього зв’язку із клієнтом. 

- Якщо коуч створює процес навчання, а не коучингу, він не отримає необхідний бал при атестації на рівень МСС.

4.Присутність Коуча — Здібність бути повністю свідомим та створювати спонтанні відносини з клієнтом, демонструючи відкриту, впевнену та гнучку манеру спілкування. 

- Проявляти присутність та гнучкість із клієнтом , «танцюючи у моменті»

- Проявляти зацікавленість, довіряти внутрішньому голосу , експериментувати та задіювати почуття гумору.

- Коуч дотримується обраної клієнтом теми  але одночасно прив’язується до ефективності результатів своїх дій, що ослаблює Присутність спрямованістю  уваги коуча на собі


- Коуч більшість часу підмінює Присутність та контактність аналізом та міркуванням. 


Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

- Коуч зосереджений на своєму баченні проблеми замість дослідження бачення ситуації клієнтом.

- Коуч  не зацікавлений у пошуку інформації про те,  що думає клієнт про ситуацію

-Коуч не реагує на таку інформацію

 - Коуч не цікавиться цілями клієнта щодо ситуації.

- Коуч більш зацікавлений у тому, аби показати свої знання, аніж у тому, аби ефективно допомогти клієнту.

- Коуч дотримується обраної клієнтом теми, одночасно очолюючи процес коучингу та вибір інструментів.

- Коуч вирізняє  об’єктивне або суб’єктивне бачення перспективи але рідко тримає у фокусі обидві одночасно.  

-Коуч вказує на необхідність прямування до вирішення проблеми а не просто є присутній у моменті сесії з клієнтом.

- Коуч  обирає шляхи просування а не клієнт вчить коуча, як йому просуватися

- Клієнт та коуч знаходяться у партнерських відносинах, але коуч все одно є більшим експертом ніж клієнт.

-Коучингова присутність може знаходитись  на тому рівні на який він  оцінює  свій вклад у клієнта.


Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

- Коуч зосереджений на своєму баченні проблеми та не зацікавлений у тому, про що думає клієнт.

- Коуч не дослуховується до бажань клієнта.

- Коуч не цікавиться цілями клієнта.

- Коуч більш зацікавлений у тому, аби показати свої знання, аніж у тому, аби ефективно допомогти клієнту.

- Коуч приділяє більше уваги методам та прийомам коучингу, аніж тому, аби приймати до уваги бажання клієнта.

- Коуч не дає клієнту можливості брати участь у тренінгу та висловлювати свої думки.

- Коуч повністю сполучений із клієнтом під час спостереження.

-Зв’язок із клієнтом досягає рівня розуміння того,  хто є клієнт, як він вчиться, чому він маж навчити коуча..

-Коуч готовий бути зворушеним і чекає сигнали , що створюють резонанс між ним і клієнтом.

- Коуч показує щиру зацікавленість, яка не розсіюється необхідністю бути ефективним.

- Коуч та клієнт ведуть повністю партнерські  розмови.

- Коуч довіряє цінності процесу самого по собі, а не створює цінність у процесі.

Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

- Коуч не сприймає клієнта як свого рівноправного партнера, обираючи не тільки тему сесії, а також створюючи коучинговий процес як такий.

- Коуч зосереджений  на своєму баченні проблеми та не зацікавлений у тому, про що думає клієнт.

-. Коуч не цікавиться цілями клієнта стосовно ситуації, і здається, що його увага спрямована на власну ефективність та прагнення показати обізнаність у ситуації.

- Коуч не пропонує клієнту ділитися своїм баченням на рівні із коучем та/або вибирає напрямок та інструменти протягом сесії без значного зворотного зв’язку із клієнтом. 

- Якщо коуч створює процес навчання, а не коучингу, він не отримує необхідний бал при атестації на рівень МСС.

- Коуч не дає клієнту можливості брати участь у розробці своїх власних інструментів  коучингу, а замість цього слідує стандартним коучинговим формулам, інструментам та питанням..

5. Активне слухання

Вміння повністю сфокусуватися на тому, що говорить та про що замовчує клієнт, розуміти сутність сказаного в контексті бажань клієнта та підтримувати його самовираження.


- Вислуховувати клієнта без будь-якої програми,  вміючи «читати крізь  рядки», розуміти інтонацію, тон та мову жестів. Рівні слухання 2 та 3.

- Розуміти сутність висловлювань клієнта. Допомагати йому побачити перспективу і ясність замість розповіді довгих історій .

- Коуч чує, що каже клієнт та відповідає йому, але тільки поверхнево.

- У загальному, коуч демонструє вміння питаннями типу « у чому є проблема?» «як я можу її вирішити,» «чому для мене важливо вирішити її,»

Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

- Коуч не слухає клієнта та ніяк не реагує на його слова.

- Відповіді коуча не відповідають сказаному клієнтом.

- Коуч зацікавлений тільки тоді, коли він може показати свою обізнаність та професіоналізм.

- Коуч слухає клієнта усвідомлено.

- Слухання сфокусовано на темі  клієнта та може змінюватися разом із нею.

- Напрямок зміни   розмови може підходити якнайкраще а може й ні для обраної теми

- Коуч фокусується на тому, що каже клієнт, але більше з огляду на підходящі інструменти та моделі коучингу.

- Слухання скоріше  лінійне та сконцентроване на змісті слів.

- Коуч слухає  щоб зрозуміти відповіді,  поставити ще питань або знайти вирішення для  почутого, а також намагається застосувати те, що він почув, до зрозумілої йому  моделі.

- Коуч частіше відповідає виходячи із цієї моделі, ніж розуміючи ту, яку має на увазі клієнт.

- Слухання може бути у певній мірі глибоким, але коуч все рівно може упускати деякі нюанси, які вловлює  коуч рівня MCC.

- Слухання швидше відбувається в рамках одної сесії, а не накопичує інформацію з усіх сесій.

Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

- Коуч не демонструє фокус на тому, що говорить клієнт та на  власних відповідях на його слова.

- Відповіді коуча не відповідають тому, що намагається досягти  клієнт.

- Слухання коуча лімітоване лише розумінням проблем та слабкостей.

- Коуч слухає  тільки до моменту, коли він зможе показати свою обізнаність  у проблемі та розказати клієнту що йому робити.

- Коуч демонструє, що він скоріше здатний слухати через призму свого сприйняття  та власних моделей мислення, навчання   і творчості  ніж розуміти деякі моделі мислення, навчання та творчості клієнта. 

- Коуч абсолютно настроєний на клієнта , як учень, і слухає клієнта на логічному, емоційному та природному  рівнях.

- Слухання коуча  є водночас лінійне та нелінійне,  а його відповіді  вказують на те, що він вивчає клієнта на багатьох рівнях.

- Коуч відчуває свою та клієнтську інтуїцію та енергію яка проявляється у моменти, коли клієнт говорить про головне, трапляється зростання особистості клієнта, або усвідомлення його нової значимості. 

- Коуч слухає клієнта «тут та зараз», але з перспективою на майбутній розвиток клієнта.

- Коуч слухає і повністю розуміє всю велич та таланти клієнта так само як і його обмежуючі упередження та поведінку.

- Слухання є накопичувальним від сесії до сесії.

Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

- Коуч не демонструє слухання, яке включає фокус на клієнті в цілому а також розуміння способів  як клієнт мислить, навчається та відчуває на багатьох рівнях.

- Коуч сприймає слова клієнта тільки крізь фільтри своїх моделей мислення, навчання та творчості.

- Коуч не дослухається  та не використовує як інструмент способи мислення , навчання та творчості,  притаманні клієнту. 

- Нюанси мови, властиві клієнту, не відображаються у відповідях коуча.

- Слухання не сфокусоване на відповідях клієнту або відповіді не пов’язані з тим, що хоче досягти  клієнт або слухання коуча обмежене лише розумінням проблем та слабких місць.

-  Коуч слухає  тільки до моменту, коли він зможе показати свою обізнаність  у проблемі та розказати клієнту що йому робити.6. Сильні питання. Здатність  задавати питання, що розкривають інформацію, яка є необхідною для отримання максимальної користі для коучингових відносин та для Клієнта.

.

- Чіткі, прямі запитання, які призводять до нових осмислень та просувають клієнта.

- Запитання  висвітлюють тему клієнта, але  направлені лише на отримання інформації, стереотипні  і часом  ведуть до отримання відповіді, яку очікує коуч.

- Загалом запитання  дуже зчеплені з бажанням коуча вирішити  проблему клієнта якомога скоріше.

Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

- Коуч у першу чергу зосереджений на розповіді методологіі, а  не на розпитуванні.

- Більшість запитань вже мають передбачені коучем відповіді.

- Запитання ставляться по темі та проблематиці, яку окреслює не клієнт, а коуч.

- Запитання висвітлюють тему клієнта і загалом поєднують і пошук інформації, і сильні запитання.

- Однотипні сильні запитання , що направлені  на вирішення проблеми клієнта, та більше зосереджені на цій проблемі, ніж на клієнті.

- Запитання містять термінологію коучинга, яка є зрозумілою для коуча, а не підлагоджуються під  мову клієнта.

- Іноді присутні запитання, які підштовхують клієнта.

- Коуч намагається ставити «зручні запитання» та уникає «незручних запитань»

Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

- Коуч ставить запитання, які висловлюють його точку зору або відображають його упередження.

- Запитання коуча ведуть клієнта у напрямку, який задає коуч без обговорення та згоди клієнта.

- Коуч не може вийти за межі стандартних коучингових запитань або його модель мислення та навчання виключає  модель клієнта.

- Коуч задає в основному, якщо не завжди,  прямі, надихаючі запитання, які повністю відповідають потребам  клієнта у даний момент, вимагають значного розумового напруження від клієнта та ведуть його до нового мислення.

- Для підбору питань коуч використовує  мову клієнта та його стиль навчання.

- Коуч проявляє повну зацікавленість та не ставить запитань, на які заздалегідь знає відповідь.

- Запитання часто спонукають клієнта дослідити глибше його  темні та світлі сторони та знайти сховані ресурси.

- Коуч ставить такі запитання, які допомагають клієнт розмірковувати про свою майбутнє, а не зосереджуватися на минулому та дилемах.

- Коуч не уникає запитань, які можуть  бути незручними для нього самого або для клієнта.

Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

- Коуч не ставить надихаючі  запитання і не змушує тим самим клієнта мислити у збільшеному або експериментальному  масштабі по відношенню до проблеми та цілей клієнта.

- Коуч часто ставить інформаційні запитання або ж запитання, які змушують клієнта фокусуватися на його минулому або вдаватися до деталей  теперішньої ситуації, замість просування думкою у майбутнє.

-Запитання не відображають стиль мовлення, навчання та творчості клієнта, або  того, що коуч вивчив про його стиль мовлення, навчання та творчості.

-Запитання відображають точку зору коуча  та його власний стиль навчання та обробки інформації або вже містять відповіді, передбачені коучем.

- Коуч не може вийти за межі стандартних запитань та моделей коучингу.

7. Пряма Мова — Здатність ефективно спілкуватися під час  сесій коучингу та використовувати ту мову, яка справляє найбільш позитивний вплив на клієнта

- Коуч є зрозумілим, виразним і прямим у своїх запитаннях,  спостереженнях та у зворотному зв’язку.

- Звертає увагу на мову та на її вплив на клієнта. Використовує мову, що показує підтримку та повагу до клієнта. Використовує  метафори та аналогії для навчання  клієнта.

- Коуч іноді говорить прямо, але частіше використовує занадто багато слів або відчуває потребу   завуалювати питання або спостереження.

-Запитання та міркування коуча часто містять професійну коучингову лексіку.

-Більшість спілкування проходить на дуже безпечному рівні для коуча

Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

- Коуч не дотримується теми обраної клієнтом,  змінює її без обговорення з клієнтом, або ж має на меті певний результат або рішення.

- Розмова часто може бути заплутаною, з натяками та недомовками.

- Коуч загалом говорить прямо, але іноді відчуває потребу   завуалювати питання або спостереження.

- Коуч іноді вважає свою інтуїцію за правду.

- Коуч іноді не говорить про те, що він відчуває , маючи острах, що клієнт не готовий це почути.

- Коуч проявляє м’якість, маючи острах здатися неправим.

- Коуч іноді використовує професійну лексику коучингу замість того, аби говорити мовою клієнта.

- Коуч демонструє  достатній але не широкий  мовний арсенал із клієнтом.

Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

-Коуч значною мірою або переважно покладається на власні моделі мислення, мовлення та навчання не користуючись навичками клієнта у цих областях.

- Коуч не пропонує клієнту поділитися його власним досвідом у цих областях та власною інтуїцією.

- Коуч  має на меті заданий напрямок або результат коучингу. 

- Коуч легко та вільно ділиться своїми переживаннями без прив’язки до них

- Коуч спілкується  прямо та зрозуміло, іноді  мовою клієнта.

- Коуч дає клієнту можливість обирати такі відгуки  на спосіб спілкування коуча, які найбільш   відповідають інтересам клієнта.

- Коуч заохочує, поважає та вітає прямоту клієнта.

- Коуч створює достатні умови для того, щоб клієнт міг говорити однаково або навіть більше часу ніж коуч.

- Коуч використовує широкий мовний арсенал  та використовує мову клієнта для його збільшення.

Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

- Коуч не повністю заохочує клієнта до діалогу «на рівних»

- У спілкуванні  коуча відображається власна тема або  намагання головувати.

- Коуч не використовує у спілкуванні мову клієнта, його стиль мислення, творчості  та навчання.

- Спілкування не наштовхує клієнта до глибшого мислення, навчання,  відкриттів.  

- Спілкування обмежує напрямки мислення та навчання клієнта, що не є взаємоузгодженим та обговореним  з ним попередньо.


Створення Усвідомлення — Здатність інтегрувати та точно оцінювати багаточисленні джерела інформації а також робити інтерпретації, що допомагають клієнту досягти усвідомлення і таким чином досягти домовлених результатів.


- Виходить за межі  термінової цілі. Залучає клієнта  до дослідження з метою відкриття перспективи, навчання та розвитку.

- Визначає та усвідомлює сильні сторони. Помічає  зв’язки між тим, що сказано і зроблено.   .

- Усвідомлення створене на рівні , який допомагає досягти мети або вирішити проблему.

- Усвідомлення обмежене, загалом,   новими техніками, замість  вивчення клієнтом себе, як особистості.

Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

- Коуч не дотримується теми обраної клієнтом,  змінює її без обговорення з клієнтом, або ж має на меті певний результат або рішення.

- Коуч обмежує дослідження усвідомлення  на єдиній проблемі без згоди та обговорення  цього рішення  з клієнтом.

- Здається, що коуч підміняє сильні питання стандартними коучинговими вправами та методами  оцінювання клієнта.

- Коуч допомагає клієнту створити нове бачення залучаючи до вирішення проблеми.

- В цілому усвідомлення зчеплене з новими техніками , нове розуміння клієнтом того, хто він є в цілому обмежене.

-На додаток, присутня тенденція де усвідомлення окреслюється певними  межами.

- Коуч в цілому допомагає клієнту інтегрувати нове усвідомлення у зв’язку з конкретною ситуацією,  а не досліджує  для розширення  масштабу усвідомлення.

Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

- Коуч не дотримується теми обраної клієнтом,  змінює її без обговорення з клієнтом, або ж має на меті певний результат або рішення.

- Коуч не використовує способи мислення та навчання, властиві для клієнта, для коучинга, а також не використовує мову клієнта як інструмент коучингу.

- Здається, що коуч не використовує  прийоми  для створення усвідомлення , що властиве  самому  клієнтові,  підміняючи їх використанням  стандартних коучингових вправ  та запитань. 

- Коуч констатує що є усвідомлення  клієнта без дослідження того що саме клієнт усвідомив, не шукаючи підтвердження від клієнта чи висновки коуча є правильними та не даючи клієнтові можливості додати його власні міркування.

- Спонукання  до дослідження  є більше та передує  спонуканню до  вирішення  проблеми.

- Коуч досліджує ситуацію нарівні з клієнтом.

- Коуч не визначає що є усвідомленням клієнта  (він хоче про це дізнатися)

- Вітає розкриття клієнтом своєї  «величі». Не вдається до вирішення проблеми клієнта або полагодження самого клієнта.

- Дозволяє клієнтові допомогти коучу усвідомити та робить голос клієнта важливішим за свій.

- Присутнє приємне відчуття  дослідження  того хто є клієнт та чого він хоче, обмін цими міркуваннями з клієнтом та створення  атмосфери, в якій клієнт може дати зворотні зв’язок.

-Коуч не нав’язує усвідомлення

Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

- Коуч сам підштовхує клієнта до вирішення , не досліджуючи питання, які можуть бути важливими для здобуття найкращого рішення чи досягнення клієнта.

- Коуч не залучає  інтуїцію та способи навчання та мислення клієнта як інструменти коучингу.

- Розмова  про усвідомлення не дає клієнтові достатньо простору для повноцінної участі у створенні усвідомлення.

- У спілкуванні коуча відображується його план щодо клієнта та підштовхування.

- Слова, що їх використовує коуч для обговорення усвідомлення не відображають  клієнтської мови, способу мислення  та творчості.

- Коуч не часто створює легку атмосферу для глибокого мислення, навчання та відкриття клієнта. 

 - Спілкування коуча обмежує напрямок думки та дослідження клієнта, не містить дискусій та таке обмеження не погоджене з клієнтом. 


9. Проектування дій.

Здатність створити разом із клієнтом можливості для постійного навчання на протязі коучингових сесій, а також у життєвих та робочих ситуаціях.

- Розробляє з клієнтом певні дії або заходи (робота на місці за межами коучингових сесій ), які допоможуть йому продовжувати дослідження  та створення усвідомлення,  навчатися  та рухатися до своєї мети.

- Коуч може на початку призначати певні дії поза сесією з подальшим збільшенням відповідальності клієнта за розробку дій на підтримку його цілей, способу навчання та бажаного темпу виконання дій.

- Коуч намагається  давати план дій та домашні завдання  клієнту, які він вважає найкращими для вирішення проблеми або досягнення мети клієнтом.

- Дії можуть бути одномірними по суті.
 - Коуч зацікавлений в нових діях, які найбільш ефективно призведуть до раніше обумовлених результатів коучингу.


Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

- Коуч наполягає на тому, щоб клієнт виконував те, що він визначив як домашню роботу.

- Запропонована домашня робота не має прямого відношення до проблеми клієнта.

- Домашня робота не містить чіткої цілі  та потенціалу до зрушення клієнта.

- Запропоновані методи та техніки не мають відношення до потреб певного клієнта та його/
її проблеми .

- Коуч не створює повністю рівноправного партнерства  із клієнтом для розробки плану дій.

-Дії скоріше спрямовані на вирішення ситуативних питань, які визначив клієнт замість розширення  його самопізнання  та виходу за межі, що може бути більш доцільним у цій ситуації.

- На рівні РСС коуч намагається визначити напрямок руху тільки у у питаннях, що стосуються фізичних дій.

Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

- Коуч не залучає клієнта до створення плану дій або ж клієнт бере у цьому незначну участь.

- Дії не мають прямого відношення до запиту клієнта та його способу навчання та творчості.

- Дії не містить чіткої цілі  та потенціалу до зрушення клієнта

- Запропоновані методи та техніки не мають відношення до потреб певного клієнта та його/
її проблеми  або пропонуються клієнтові без обговорення.

- Коуч  працює у повному партнерстві з клієнтом  по розробці плану дій, або навпаки, надає клієнтові можливість головувати у проектуванні його  дій.

- Коуч разом з клієнтом розробляють дії, які відповідають  цілям клієнта, його способам навчання, та темпові бажаного або необхідного руху.

- Коуч дає клієнту можливість включити до плану заходів  обмірковування, творчість та дії.

- Коуч залучає клієнта до співставлення розроблених заходів із іншими аспектами того, що хоче клієнт, розширюючи таким чином рамки навчання та розвитку.

- Коуч  запрошує  клієнта  експериментувати для того, щоб допомогти клієнту розробити більш впливові та виважені заходи.

Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

- Коуч не дає клієнту можливості бути повністю задіяним у розробці дій  або домінує у будь-який спосіб.

- Розроблені дії не відображають чіткі можливості для просування клієнта  у навчанні  або зрушень відносно запиту клієнта, бажаних результатів або у інших питаннях, які клієнт визначив , як необхідні зони розвитку.

- Розроблені дії та/або їхнє обговорення припускають лише фізичні дії, не включаючи процеси мислення, навчання, буття та креативних структур клієнта.

10. Планування та Постановка Мети.

Здатність розробити та втілити  разом із клієнтом ефективний план коучингу.

.

- Партнерська робота з клієнтом по розробці цілей по критеріям SMART, які є конкретними, вимірюваними, привабливими, реалістичними та обмеженими у часі. Усвідомлення плану клієнта, його способу сприйняття, темпу та відданості цілі. Визнання успіхів, які є важливими для  клієнта.


- Коуч ставить цілі, які пропонує клієнт, не заглиблюючись у них.

- Коуч намагається прийняти цілі клієнта на самому очевидному рівні.

-Планування та постановка цілей скоріше одномірні по суті, коуч часом намагається підставити свій досвід клієнтові.

Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

- Коуч наполягає на тому, аби клієнт слідував плану, який є зрозумілим для коуча.

- Коуч не може підтримати клієнта у розробці ефективного плану коучингу.

- План та цілі не мають відношення до проблеми клієнта та бажаних результатів.

- Плани або цілі не мають чіткої мети та потенціалу для зрушення клієнта  вперед.

-. Запропоновані методи та техніки не мають відношення до потреб певного клієнта та його/
її проблеми .

- Коуч дещо залучає клієнта до партнерства  у розробці плану та цілей, але не повністю.

 -. Дії скоріше спрямовані на вирішення ситуативних питань, які визначив клієнт замість розширення  його самопізнання  та виходу за межі, що може бути більш доцільним у цій ситуації

- На рівні РСС коуч скоріше  вносить корективи до планів, які проголосив клієнт.

Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

- При створенні планів та цілей мало або взагалі відсутнє партнерство  між коучем та клієнтом.

- Коуч має більше права голосу, аніж клієнт у пропозиціях планів та цілей..

- Коуч не можу підтримати клієнта у розробці ефективного коучіногового плану.

-. План та цілі не мають відношення до проблеми клієнта та бажаних результатів або процесу навчання та творчості клієнта.

- Плани або цілі не мають чіткої мети та потенціалу для зрушення клієнта  вперед.

- Запропоновані методи та техніки не мають відношення до потреб певного клієнта та його/
її проблеми .

- Коуч пропонує стандартні коучингові прийоми та вправи без обговорення їхньої цінності з клієнтом.

- Коуч працює з клієнтом по з’ясуванню та розробці цілей, які зверненні на вирішення більшого завдання аніж запропонований клієнтом запит.

- Коуч дозволяє клієнту головувати у розробці планів та  цілей або ж коуч з клієнтом створюють їх на правах повного партнерства.

- Коуч та клієнт створюють цілі та плани, які повністю відповідають меті клієнта, його бажанням та способу навчання, а також темпові бажаних або необхідних дій.

- Коуч дає клієнту можливість включити до планування  обмірковування, творчість та дії.

 - Коуч залучає клієнта до співставлення розроблених заходів із іншими аспектами того, що хоче клієнт, розширюючи таким чином рамки навчання та розвитку.

Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

- Коуч не дає клієнту можливості бути повністю задіяним у розробці стратегій та цілей  або домінує у будь-який спосіб.

- Плани та цілі не відображають чіткі можливості для просування клієнта  у навчанні  або зрушень відносно запиту клієнта, бажаних результатів або у інших питаннях, які клієнт визначив , як необхідні зони розвитку.

- Розроблені плани та цілі та/або їхнє обговорення припускають лише фізичні дії, не включаючи процеси мислення, навчання, буття та креативних структур клієнта.

11. Управління Прогресом  та Відповідальністю — Здатність  утримувати увагу на тому, що важливо для клієнта та залишати відповідальність за прийняття дій за клієнтом.

- Фокусуватися на тому, що має найбільше значення для клієнта та залишати відповідальність за клієнтом.

- Коуч пропонує такі  форми звітування, які можуть відчуватися як батьківські по суті.

- Відповідальність одномірна.

Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

- Коуч наполягає на тому, аби клієнт використовував показники та форми, які є зрозумілими для коуча. 

- Коуч не може підтримати клієнта у розробці ефективного методу управління та оцінки прогресу.

- Показники та методи звітування,  не мають чіткої мети та потенціалу просувати клієнта вперед.

- Запропоновані методи та форми не мають відношення до потреб певного клієнта та його/
її проблеми .

- Коуч певною мірою створює партнерство із клієнтом  у процесі розробки показників звітування.

- Ці показники часто відображають або використовують інструменти коуча.

Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

- У виборі показників успіху та форм відповідальності  мало наявне  або взагалі відсутнє партнерство між коучем та клієнтом.

- Коуч має більше права голосу, аніж клієнт у виборі форм звітування.

- Коуч не може підтримати клієнта у розробці ефективних показників та  форм відповідальності.

- Показники та методи звітування,  не мають чіткої мети та потенціалу просувати клієнта вперед.

- Плани або цілі не мають чіткої мети та потенціалу просувати клієнта вперед.

-. Запропоновані методи та форми не мають відношення до потреб певного клієнта та його/
її проблеми.

- Коуч пропонує стандартні коучингові прийоми та вправи без обговорення їхньої цінності з клієнтом

- Коуч дає клієнту можливість самостійно розробляти методи звітування та підтримує його у цьому.

- Клієнт допомагає коучу, або ж повністю самостійно визначає команду людей, яким він буде звітувати і у який спосіб, включаючи коуча.

- Коуч довіряє клієнту бути підзвітним перед самим собою, та дбайливо просить відповіді та     схиляє його до дискусій, якщо обговорені  зрушення не відбуваються.

Аплікант НЕ отримує прохідний бал, якщо:

- Коуч не дає клієнту можливості бути повноправним  партнером та  не заохочує його до головної ролі у розробці стратегій та методів відповідальності, або домінує у будь –який спосіб у розробці форм відповідальності .

- Коуч має більше права голосу, аніж клієнт у виборі форм звітування.

- Коуч не може підтримати клієнта у розробці ефективних показників та  форм відповідальності.

- Методи та форми не мають чіткого відношення до проблеми клієнта та бажаного результату або до процесу навчання та творчості клієнта.

-. Методи та форми звітування,  не мають чіткої мети та потенціалу просувати клієнта вперед.

- Запропоновані методи та форми не мають відношення до потреб певного клієнта та його/
її проблеми або до глибшого вивчення, яке запланував клієнт.

- Коуч пропонує стандартні коучингові прийоми та вправи без обговорення їхньої цінності з клієнтом або не заохочує винаходи форм самим клієнтом на основі його способів мислення, навчання, буття та творчості.


 


НАПИШІТЬ НАМ