Як отримати РСС ICF

Professional Certified Coach / Професійний Сертифікований Коуч РСС ICF
демонструє стійке володіння навичками коучингу, але ще в деякій мірі залежить від
певних коучингових методик, та поки вчиться встановлювати повністю партнерські
стосунки з клієнтом, фокусувати всі освоєні методики в інтересах клієнта. PCC ICF
також показує стійке розуміння специфіки коучингу на відміну від інших професій,
застосовуючи отримані навички. 

Пройти сертифікацію на рівень PCC ICF можна трьома способами:
- Спосіб АСТР
- Спосіб ACSTH
- Спосіб “Портфоліо”

На перший погляд, ці способи такі ж, як і при проходженні сертифікації на рівень АCC
ICF. Але все ж є суттєві відмінности.

Розглянемо кожен спосіб окремо.
Способом АСТР (Accredited Coach Training Program) можуть скористатися ті
коучі, які успішно пройшли акредитовану ICF програму коучингового навчання та
отримали сертифікат з відповідною абревіатурою АСТР.

Це найпростіший та найшвидший спосіб отримання РСС-credentials. Програму АСТР у
професійному коучингу називають програмою “All inclusive” (все враховано).
В рамках програми коуч проходить 10 годин обов’язкових менторингів та має успішно
здати один з важливих екзаменів - сесію, що відповідає маркерам РСС ICF.

Тому, обираючи цей спосіб, коуч не здає сесію на асесмент, оскільки він це
вже зробив
в рамках програми навчання та отримав підтвердження про це
—сертифікат АСТР.

Цей спосіб найпоширеніший серед українських коучів.

Вимоги до проходження сертифікації РСС у спосіб АСТР:

1. Успішне проходження навчання на програмі рівня АСТР та отримання відповідного
сертифікату з цією абревіатурою (який потім буде завантажувати при поданні
заявки)

2. Мінімальні вимоги до досвіду: 500 астрономічних годин коуч-сесій (450 з них
мають бути оплачені) з мінімум 25 клієнтами.
Всі РСС кандидати можуть включати в таблицю клієнтських годин сесії, які були
проведені після початку навчання на програмі.
Крім того, принаймні, 50 з цих годин мають бути проведені протягом 18 місяців до
подачі заявки на сертифікацію (для ICF важливо, щоб коуч постійно практикував).

3. Пройти он-лайн тестування Coach Knowledge Assessment (CKA)
Тариф сертифікації для членів ICF на 14.10.2019 складає 300 $
Тариф сертифікації не для членів ICF на 14.10.2019 складає 500 $
Термін розгляду заявки на сертифікацію 4 тижні.
_______________________
Способом АСSTH (Approved Coaching Specific Training Hours) можуть
скористатися ті коучі, які успішно пройшли акредитовану ICF програму коучингового
навчання тривалістю не менше 125 годин та отримали сертифікат з відповідною
абревіатурою АCSTH або АСТР.

Цей спосіб значно складніший, ніж АСТР, оскільки потребує більше зусиль для того,
щоб довести асесорам відповідність рівня коуча маркерам РСС ICF.

Вимоги до проходження сертифікації РСС у спосіб АСSTH:

1. 125 + годин спеціалізованого коучингового навчання АCSTH або АСТР з
підтвердженою документацією (відповідні сертифікати).

2. Проходження 10 годин менторингу з коучем-ментором рівня РСС, МСС (всього 10
годин протягом мінімум 3 місяців, з яких мінімум 3 години мають бути пройдені в
індивідуальному форматі)

3. Мінімальні вимоги до досвіду: 500 астрономічних годин коуч-сесій (з них 450 -
оплачені) з мінімум 25 клієнтами. Всі РСС кандидати можуть включати в таблицю
клієнтських годин сесії, які були проведені після початку навчання коучингу на
акредитованій програмі ICF. Крім того, принаймні, 50 з цих годин мають бути
проведені протягом 18 місяців до подачі заявки на сертифікацію.

4. Оцінка результатів роботи: аудіозапис двох сесій та їх письмові стенограми
англійською мовою.

5. Пройти он-лайн тестування Coach Knowledge Assessment (CKA)

Тариф сертифікації для членів ICF на 14.10.2019 складає 575 $
Тариф сертифікації не для членів ICF на 14.10.2019 складає 775 $
Термін розгляду заявки на сертифікацію 14 тижнів. Такий термін пов’язаний з більшою
кількістю вимог порівняно зі способом АСТР — щонайменше, це перевірка двох сесій.
_________________________
Cпособом ПОРТФОЛІО можуть скористатися ті коучі, які пройшли навчання за
програмою ССЕ (Continuing Coach Education) або за програмою, яка не акредитована
ICF.

Цей спосіб найдорожчий та найбільш документоємкий, оскільки коучу варто буде
зібрати документи, що підтверджують факт вивчення ним стандартів ICF.

Для програм, неакредитованих ICF, коуч має надати наступні документи.

 Документ, що підтверджує факт завершення навчання, - сертифікат або лист із
зазначенням кількості годин.

 Короткий опис навчальної програми із зазначенням її модулів / частин і кількості
годин для кожного модуля.

 Матеріали для студентів, які супроводжують навчання. Це можуть бути інструкції,
роздаткові матеріали, Power Point презентації або будь-які інші документи, які ясно
демонструють деталі програми навчання.

Відповідати на питання про програму навчання і завантажувати документи коуч буде
онлайн. Також треба бути готовим до того, що у ICF запитає посилання на сайт
коучингової школи.

Цей шлях найменш поширений, принаймні в Україні.

Вимоги до проходження сертифікації РСС у спосіб “Портфоліо”:

1. 125 + годин спеціалізованого коучингового навчання з підтвердженою
документацією. Треба буде продемонструвати, що коуч пройов комплексну навчальну
програму, яка включає визначення коучингу, кодекс етики та основні компетенції ICF,
та організована в обсязі та послідовності, яка сприяє зростання коуча.

2. Проходження 10 годин менторингу з коучем-ментором рівня РСС, МСС (всього 10
годин протягом мінімум 3 місяців, з яких мінімум 3 години мають бути пройдені в
індивідуальному форматі)

3. Мінімальні вимоги до досвіду: 500 астрономічних годин коуч-сесій (з них 450 -
оплачені) з мінімум 25 клієнтами. Всі РСС кандидати можуть включати в таблицю
клієнтських годин сесії, які були проведені після початку навчання коучингу на
акредитованій програмі ICF. Крім того, принаймні, 50 з цих годин мають бути
проведені протягом 18 місяців до подачі заявки на сертифікацію.

4. Оцінка результатів роботи: аудіозапис двох сесій та їх письмові стенограми
англійською мовою.

5. Пройти он-лайн тестування Coach Knowledge Assessment (CKA)
Тариф сертифікації для членів ICF складає 675 $*
Тариф сертифікації не для членів ICF  складає 875 $*

*Актуальна вартість за посиланням - https://coachfederation.org/icf-credential/pcc-paths

Термін розгляду заявки на сертифікацію 18 тижнів.
___________________________
А як подавати заявку на РСС ICF, якщо коуч вже має ACC ICF credential?

Процедура отримання рівня РСС в цьому випадку стандартна, тобто залежить від
програми навчання коуча. Для цього треба обрати шлях ACTP, ACSTH або Портфоліо та
виконати всі умови, окрім проходження СКА-тестування.
_______________________________________
Підготувала Руслана Орловська, Голова комітету з сертифікації ICF Ukraine.

НАПИШІТЬ НАМ