Створення довірливих стосунків

Без встановлення довірливих стосунків з клієнтом коучинг просто не 
можливий.
 

Взаємодiя мiж коучем та клiєнтом базується на глибокiй довiрi та повазi 
один до одного. Кожен може показати себе справжнього iншому, та щиро говорити про 
незручнi речi. 

Щоб створити такі стосунки, розробити власні «правила гри», які б задовольняли обох
партнерів, зазвичай потрібен час.

Надихаючи клiєнта та запрошуючи його повністю проявити себе справжнього, коуч
демонструє вміння встановлювати довірчі відносини. Коли коуч створює безпечне
середовище та підтримку, клiєнт почувається вiльно, не вiдчуває тиску, проявляє себе
природньо та не дає загально очiкуваних вiдповiдей.

А що, як клієнт різко виказав коучу нерозуміння його запитання, або сказав, що йому
не відгукнулася пропозиція коуча?

Ні, це не провал. Це і є та сама атмосфера, де клієнт не приховує свої думки та
проявляє справжні емоції
, навіть такі, як гнів, роздратованість, виклик.

На жаль, буває й таке, що клієнт так і не наважується висловити свої справжні думки, а
потім йде і вже не повертається...

Третя компетенцiя заслужено вiдноситься до другого блоку моделі компетенцій коуча
ICF — спiльне створення вiдносин.

Будучи рiвноправними партнерами, коуч i клiєнт створюють разом взаємини, де
кожен почуває себе комфортно й розкуто. I це — перманентний процес, який
починається з перших слiв першої сессiї, та проходить на протязi всiєї взаємодiї: чи то
ситуативний коучинг, чи довгостроковий контракт.

Через деякий час, коли перша ейфорія від взаємодіі проходить, вкрай важливо
продовжувати формувати такі стосунки, що дасть можливість клієнту висловлювати не
тільки перші досягнення, а й перші розчарування, турботу, невпевненність та
незадоволення.

Коуч будує такi довiрливі стосунки, виявляючи справжню турботу про благополуччя та
майбутнє клієнта, запитуючи його, чи потрібно переглянути, переузгодити контракт, чи
задоволений клієнт своїм просуванням та як він хоче рухатись далі, як запит на
сьогоднішню сесію просуне його до глобальних цілей та задач та ін.

Коуч щиро цiкавиться, i при цьому дотримується кордонiв, вибудуваних клiєнтом.

Наприклад, коуч може запитати:
Що цінного саме в цій ідеї?

Який з варіантів тебе найбільше приваблює?

Коуч визнає i поважає роботу клiєнта в процесi коучингу. Це проявляється в
тому, що коуч не сам малює сценарій сесії, а запрошує клієнта створювати мереживо
співпраці, визначати процес та результат спільної роботи.

Це може бути проявлено в таких запитаннях:
Як плануєш рухатися до результату?
З чого хочеш почати дослідження?
Що важливо зараз розглянути, щоб досягти результату?

Проявляє повагу до сприйняття клієнта, його стилю навчання і до особистості
клієнта, запрошуючи його щиро та вiдверто дiлитися своїми думками, вiдчуттями та
побажаннями щодо дiй коуча та процесу коучингової взаємодiї.

Хтось любить виклики, хтось — підтримку.
А що потрібно клієнту саме в цій сесії?
Яке співвідношення просуне його тут і зараз?

Коуч постійно демонструє свою власну цілісність, чесність та щирість, не
приховуючи вiд клiєнта свої думки, гiпотези та припущення, якi прямо стосуються
клiєнта, його висловiв та поведiнки, якщо, звісно, вони пов'язанi з контрактом.

Коуч має смiливiсть помiтити та надати зворотній зв’язок клiєнту про його вчинки,
вислови та думки, якi здаються коучу важливими.

Або призупинити співпрацю, дiйшовши висновку, що зараз для клiєнта може бути
бiльш корисним iнший фахівець.

Коуч не повинен завжди бути згодним з клієнтом, але ж він має висловлювати свої
думки та припущення в коучинговому форматі, без відчуття власної правоти.

Укладає ясні угоди та виконує обіцянки.

Коуч прояснює побажання та очiкування клiєнта щодо своєї ролi, процесу коучингу, та
найкращого результату взаємодiї.
Коуч ще до початку коучингу прозоро та чесно пояснює, на що вiн погоджується, а що
неприйнятно пiд час співпраці. Він готовий скоригувати домовленостi, якщо в цьому
виникає потреба пiд час сесiї, або тривалого контракту.

Коуч забезпечує постійну підтримку, запитуючи клiєнта про про його досягнення
та усвідомлення.

Чому ти навчився під час сесії?
Що нового ти зрозумів про себе та про свою ситуацію?
Як тобі вдалося цього досягти?

Коуч підтримує нові моделі поведінки та дії, включаючи ті, що стосуються
прийняття ризику та боязні невдачі.

Коуч розпитує клiєнта про те, чи готовий той ризикнути, реалiзовуючi свiй план.
Запитує дозволу клієнта на проведення коучингу в нових, ще незвичних «чутливих»
для клієнта зонах.

Коуч запрошує клiєнта дослiджувати невiдомi ранiше речi про себе, та свою
ситуацiю, але не тисне на клiєнта в цьому питаннi.

Ось така важлива компетенція. Якщо довіри нема — не буде й подальшої взаємодії.
Тому довіра в комунікації з клієнтом починається з довіри коуча самому собі.


Матеріал підготовано комітетом з сертифікації ICF-Ukraine в рамках проекту “11
ключових компетенцій ICF”
Автор: Ольга Чігарова , коуч АСС ICF

НАПИШІТЬ НАМ