Події

20:00, Январь 29, 2019
21:30, Январь 29, 2019
zoom-кімната
Детальніше
19:00, Травень 22, 2018
20:30, Травень 22, 2018
м. Київ, вулиця Волоська, 8/5, 4-ий корпус Києво-Могилянської академії, 4-й поверх
Детальніше
12:00, Травень 22, 2018
16:00, Травень 22, 2018
м. Одеса, Мукачівський провулок, 6/8, конференц-зал Готелю Panorama de Luxe
Детальніше
11:00, Травень 21, 2018
12:00, Травень 21, 2018
zoom-кімната
Детальніше
10:00, Травень 19, 2018
20:00, Травень 19, 2018
м. Київ, Виставковий центр, павільйон 5
Детальніше
20:00, Травень 18, 2018
21:00, Травень 18, 2018
zoom-кімната
Детальніше
17:30, Травень 18, 2018
19:00, Травень 18, 2018
м. Київ, вулиця Волоська, 8/5, 4-ий корпус Києво-Могилянської академії, 4-й поверх
Детальніше

Компетенції коуча

Одинадцять ключових компетенцій коуча були розроблені для того, щоб сприяти кращому розумінню навичок та підходів у сучасному коучингу, як це визначено Міжнародною Федерацією Коучингу (ICF). Вони також є основою для порівняння ступеня відповідності програми коучингу, за якою ви навчалися, та очікуваним рівнем спеціалізованого вивчення коучингу. Варто зазначити, що одинадцять компетенцій є основою для проведення екзаменів у процесі сертифікації коучів.

Ключові компетенції коучів згруповані у чотири блоки за принципом подібності підходів до кожної окремої компетенції у блоці. Кожна компетенція однаково важлива, тому послідовність групування та нумерації компетенцій у тексті не мають принципового значення. Всі одинадцять компетенцій є ключовими та обов’язково повинні бути проявлені у роботі будь-якого компетентного коуча.

А. Створення фундамента

 1. Відповідність етичним нормам та професійним стандартам
 2. Укладання коучингової угоди

В. Спільне створення відносин

 1. Встановлення довірчих відносин з клієнтом
 2. Присутність коуча

C. Ефективна комунікація

 1. Активне слухання
 2. Сильні питання
 3. Пряма мова

D. Фасилітація навчання і досягнення результатів

 1. Створення усвідомлення
 2. Проектуванні дій
 3. Планування та постановка мети
 4. Управління прогресом та відповідальністю

Справжній майстер коучингу здатен мати творчий підхід до поставленої мети у відповідності з потребами кожного клієнта, інтуїтивно відчувати момент та створювати оригінальне рішення. Але справжній майстер коучингу не відчуває в собі подібних властивостей. Можливо, вона або він досить скромні або знають ще недостатньо, щоб стати провідником чудесних дарів під час обміну між клієнтом та коучем.

Пітер Шабо, МCC ICF

ПЕРША КОМПЕТЕНЦІЯ

Відповідність етичним нормам та професійним стандартам - розуміння етичних норм та стандартів коучингу, а також здатність адекватно застосовувати їх у всіх ситуаціях, що виникають у процесі коучингу клієнта.

 1. Розуміє та слідує в своїй поведінці Нормам Поведінки Міжнародної Федерації Коучинга (ICF). (Див. Cписок, частина III Етичного Кодексу ICF).
 2. Розуміє і неухильно дотримується Етичних Норм Міжнародної Федерації Коучинга (ICF). (Див. Список).
 3. Ясно розрізняє коучинг, консультування, психотерапію та інші методи професійної допомоги клієнтам.
 4. При необхідності, рекомендує звернутися до відповідного фахівця, вміє визначити, коли це необхідно і які наявні ресурси.

ДРУГА КОМПЕТЕНЦІЯ

Укладання Коучингової Угоди – здатність зрозуміти, що потребується при кожній конкретній взаємодії з клієнтом під час коучингу, та дійти згоди з потенційним або новим клієнтом щодо коучингового процесу та взаємин.

 1. Розуміє та ефективно обговорює з клієнтом правила і конкретні параметри взаємин у коучингу (наприклад, логістику, оплату занять, розклад, підключення третіх осіб, якщо це доцільно і прийнятно).
 2. Досягає угоди про те, що прийнятно в цих відносинах, а що ні, що пропонується, а що не пропонується, про зони відповідальності коуча і клієнта. 
 3. Визначає, чи є відповідність між його / її методами коучингу і потребами можливого клієнта, яка забезпечить ефективність коучингу.

ТРЕТЯ КОМПЕТЕНЦІЯ

Встановлення Довірчих Відносин з Клієнтом - вміння створити безпечне середовище та підтримку, що забезпечує постійну взаємоповагу та  довіру. 

 1. Виявляє справжню турботу про благополуччя та майбутнє клієнта. 
 2. Постійно демонструє свою власну цілісність, чесність та щирість. 
 3. Укладає ясні угоди та виконує обіцянки. 
 4. Демонструє повагу до сприйняття клієнта, його стилю навчання і до особистості клієнта. 
 5. Забезпечує постійну підтримку і підтримує нові моделі поведінки та дії, включаючи ті,  що стосуються прийняття ризику та боязні невдачі. 
 6. Запитує дозволу клієнта на проведення коучингу в нових, ще незвичних «чутливих» для клієнта зонах.

ЧЕТВЕРТА КОМПЕТЕНЦІЯ

Присутність Коуча - здатність бути повністю усвідомленим та створювати невимушені відносини з клієнтом, демонструючи відкриту, гнучку та впевнену манеру поведінки. 

 1. Усвідомлено взаємодіє і залишається гнучким в процесі коучингу, «танцюючи» в моменті. 
 2. Знаходиться в контакті з власною інтуїцією та довіряє внутрішньому знанню іншого - «слухає внутрішній голос». 
 3. Відкритий до незнання та приймає ризики. 
 4. Бачить багато способів роботи з клієнтом і кожного моменту обирає найбільш ефективний.
 5. Ефективно використовує гумор, створюючи відчуття легкості та енергії.
 6. Впевнено змінює перспективи та експериментує з новими можливостями у власних діях.
 7. Демонструє впевненість в роботі з сильними емоціями, здатний керувати собою, не дозволяючи емоціям клієнта домінувати та заплутувати себе.

П'ЯТА КОМПЕТЕНЦІЯ

Активне слухання — вміння повністю сконцентруватися на тому, що говорить і про що замовчує клієнт, зрозуміти сутність сказаного в контексті бажань клієнта і підтримати процес висловлювання клієнтом своїх почуттів та думок. 

 1. Концентрує увагу на клієнті і його планах, а не на своїх планах, складених для клієнта. 
 2. Чує, що турбує клієнта та викликає у нього сумніви, які його цілі, цінності і переконання про те, що можливо, а що ні. 
 3. Виявляє відмінність між словами, інтонацією і мовою тіла. 
 4. Узагальнює, перефразовує, повторює і віддзеркалює те, що сказано клієнтом, щоб переконатися в чіткості і правильності розуміння. 
 5. Підтримує і надихає, приймає, вивчає і сприяє посиленню вираження клієнтом його почуттів, сприйняття, заклопотаності, переконань, припущень і т.д.
 6. Інтегрує і вибудовує процес, виходячи з ідей та пропозицій клієнта.
 7. Підсумовує або розуміє суть того, що говорить клієнт, і допомагає йому досягти своєї мети, а не захоплюватися довгими описами.
 8. Дозволяє клієнту «випустити пар» або «роз'яснити» ситуацію, не засуджуючи,  не стаючи на той чи інший бік, щоб перейти до наступних кроків.

ШОСТА КОМПЕТЕНЦІЯ

Сильні питання — здатність задавати питання, що розкривають інформацію, необхідну для отримання клієнтом максимальної користі від взаємодії з коучем, та сприяють коучинговим відносинам. 

 1. Задає питання, що відображають активне слухання та розуміння погляду клієнта. 
 2. Задає питання, що провокують вчинення відкриттів, осяяння, що створюють  цілеспрямованість і активність (наприклад, такі, які кидають виклик припущенням клієнта).
 3. Задає відкриті питання, які породжують велику ясність, нові можливості або знання. 
 4. Задає питання, які просувають клієнта у бажаному напрямку, а не провокують клієнта знаходити докази або озиратися назад.

СЬОМА КОМПЕТЕНЦІЯ

Пряма Мова — Здатність ефективно спілкуватися протягом сесій коучингу і користуватися тією мовою, яка справляє найбільший позитивний вплив на клієнта.

 1. Ділячись чим-небудь і даючи зворотний зв'язок, висловлюється ясно, чітко та прямо. 
 2. Чітко формулює та перефразовує, проводить рефреймінг, щоб допомогти клієнту зрозуміти, розібратися в тому, чого він хоче, або в тому, в чому він не впевнений, поглянувши з іншої перспективи. 
 3. Ясно викладає цілі коучингу, програму сесії, мету використання технік, методів або вправ. 
 4. Використовує відповідну і поважну по відношенню до клієнта мову (наприклад, уникає в мові дискримінації за статтю, расою, не використовує специфічних технічних термінів, жаргонізмів). 
 5. Користується метафорами та аналогіями, щоб допомогти проілюструвати важливу думку або створити словесну картину.

ВОСЬМА КОМПЕТЕНЦІЯ

Створення Усвідомлення - здатність інтегрувати і точно оцінювати численні джерела інформації, та інтерпретувати її таким чином, щоб допомогти клієнту усвідомити, що відбувається і тим самим досягти обумовлених результатів. 

 1. Розглядаючи і оцінюючи питання і справи клієнта, виходить за рамки того, що сказано, не дозволяє собі «попастися на гачок» опису, даного клієнтом.
 2. Розпитує з метою домогтися більш глибокого розуміння, усвідомлення і ясності.
 3. Визначає і розкриває для клієнта його / її теми та турботи, що лежать в основі,  типові та постійні способи сприйняття себе самого і навколишнього світу, відмінності між фактами та їх інтерпретацією, невідповідність між думками, почуттями та діями. 
 4. Допомагає клієнтам відкривати нові для себе думки, переконання, відчуття, емоції, настрої і т.д., які посилюють їх здатність активно діяти і досягати того, що для них важливо. 
 5. Розкриває перед клієнтами більш широкі перспективи та надихає їх на зміну точки зору і знаходження нових можливостей для дій. 
 6. Допомагає клієнтам побачити різні, взаємопов'язані фактори, що впливають на них і на їх поведінку (наприклад, думки, емоції, тіло, фон, оточення). 
 7. Ділиться інсайтами з клієнтами так, щоб вони були корисні і мали сенс для клієнта.
 8. Визначає найбільш сильні сторони і основні галузі навчання та зростання, а також те, на що найбільш важливо звернути увагу під час коучингу. 
 9. Просить клієнта усвідомлювати різницю між пересічними і значущими питаннями, ситуативною і повторюваною поведінкою, коли виявляє невідповідність між тим, що клієнт декларує та його діями.

ДЕВ'ЯТА КОМПЕТЕНЦІЯ

Проектування Дій — здатність створити спільно з клієнтом можливості для безперервного навчання на протязі сесій коучингу, а також під час життєвих та робочих ситуацій, щоб продукувати нові дії, які найбільш ефективно призведуть до обумовлених результатів коучингу. 

 1. Організовує мозкові штурми і допомагає клієнту визначити ті дії, які дозволять йому продемонструвати, відпрацювати і поглибити нові знання. 
 2. Допомагає клієнтові сконцентруватися та систематично вивчати найбільш істотні для досягнення обумовлених цілей коучингу конкретні проблеми і можливості. 
 3. Залучає клієнта до дослідження альтернативних ідей та рішень, оцінку варіантів і прийняття відповідних рішень.  
 4. Підтримує активні експерименти і самопізнання, де клієнт відразу ж пробує те, що було предметом обговорення і вивчення під час сесії, у своїй роботі та житті.
 5. Відзначає успіхи і здатності клієнта, сприяючи їх подальшому зростанню.
 6. Кидає виклик припущенням та  точкам  зору клієнта, провокуючи появу нових ідей і знаходячи нові можливості для дій.
 7. Підтримує або висуває точки зору, відповідно до встановлених цілей клієнта, і, не симпатизуючи жодній з них, переконує клієнта розглянути їх.
 8. Допомагає клієнтові «Зробити Це Прямо Зараз", під час сесії коучингу, забезпечуючи негайну підтримку. 
 9. Підтримує робочу напругу, «розтяжку», заохочує постановку складних завдань, але в той же час підтримує комфортний темп навчання

ДЕСЯТА КОМПЕТЕНЦІЯ

Планування та Постановка Мети — здатність розробити та втілити ефективний план коучингу з клієнтом. 

 1. Узагальнює зібрану інформацію та визначає з клієнтом план коучингу і цілі розвитку, що зачіпають проблеми та головні області, які потребують вивчення і розвитку. 
 2. Формує план, що передбачає отримання досяжних, вимірних, конкретних результатів і містить терміни досягнення. 
 3. Вносить в план зміни, якщо це потрібно в процесі коучингу і при зміні ситуації. 
 4. Допомагає клієнтові відшукати і отримати доступ до інших ресурсів з метою навчання (наприклад, до книг, до інших фахівців). 
 5. Визначає і намічає перші значущі для клієнта успіхи.

ОДИНАДЦЯТА КОМПЕТЕНЦІЯ

Управління Прогресом та Відповідальністю – здатність  утримувати увагу на тому, що важливо для клієнта, і залишати відповідальність за прийняття дій за клієнтом. 

 1. Чітко робить запит у  клієнта  щодо дій, які просунуть його вперед до його поставлених цілей. 
 2. Відстежує те, що відбувається, запитуючи у клієнта про ті дії, за які клієнт взяв на себе зобов'язання на попередніх сесіях. 
 3. Дізнається, що клієнту вдалося зробити, що не вдалося, чому він навчився, що усвідомив з часу проведення попередньої сесії або сесій. 
 4. Ефективно готує, організовує і переглядає спільно з клієнтом інформацію, отриману в ході сесій. 
 5. Не дає клієнтові збитися зі шляху між сесіями, концентруючи увагу на плані і намічених результатах коучингу, обумовленому плані  дій і темах для наступної сесії (сесій). 
 6. Фокусується на плані коучингу, але залишається відкритим для коригування поведінки і дій на підставі самого процесу коучингу і змін напрямку в ході сесій. 
 7. Здатний переключатися між масштабною картиною того, до чого рухається клієнт, створенням контексту обговорюваної теми і тим, куди клієнт хоче потрапити. 
 8. Активізує самодисципліну клієнта та змушує клієнта відповідати за те, що, за його словами, він збирається зробити, за результати запланованих дій та конкретний план з певним часовим форматом. 
 9. Розвиває здатність клієнта приймати рішення, працювати з ключовими питаннями і розвиватися (отримувати зворотний зв'язок, встановлювати пріоритети і темп навчання, рефлексувати і вчитися на досвіді). 
 10. Позитивно кидає клієнту виклик, звертаючи увагу на факт, коли той не вжив обумовлених дій. 

Меню

Налаштування

Створіть Профіль, щоб зберегти свої обрані позиції

Увійти

Створити Профіль для використання обраного

Увійти