Події

20:00, Январь 29, 2019
21:30, Январь 29, 2019
zoom-кімната
Детальніше
19:00, Травень 22, 2018
20:30, Травень 22, 2018
м. Київ, вулиця Волоська, 8/5, 4-ий корпус Києво-Могилянської академії, 4-й поверх
Детальніше
12:00, Травень 22, 2018
16:00, Травень 22, 2018
м. Одеса, Мукачівський провулок, 6/8, конференц-зал Готелю Panorama de Luxe
Детальніше
11:00, Травень 21, 2018
12:00, Травень 21, 2018
zoom-кімната
Детальніше
10:00, Травень 19, 2018
20:00, Травень 19, 2018
м. Київ, Виставковий центр, павільйон 5
Детальніше
20:00, Травень 18, 2018
21:00, Травень 18, 2018
zoom-кімната
Детальніше
17:30, Травень 18, 2018
19:00, Травень 18, 2018
м. Київ, вулиця Волоська, 8/5, 4-ий корпус Києво-Могилянської академії, 4-й поверх
Детальніше

Етичний кодекс

ПРЕАМБУЛА

ICF прагне підтримувати і пропагувати передовий досвід в області коучингу. Таким чином, ICF очікує, що всі члени і акредитовані коучі (коучі, наставники, супервізори, тренери  або студенти), дотримуватимуться елементів та принципів етичної поведінки: щоб бути компетентними та ефективно інтегрувати Ключові компетенції ICF  у своїй роботі.

У відповідності з основними цінностями ICF та її визначенням коучингу, Кодекс Етики призначений забезпечити дотримання відповідних керівних принципів, відповідальності та обов'язкових стандартів поведінки для всіх членів ICF та сертифікованих у ICF коучів, які зобов’язуються виконувати наступний Кодекс Етики ICF:

ЧАСТИНА ПЕРША: ВИЗНАЧЕННЯ

Коучинг: Коучинг - це партнерство з клієнтами у процесі розумового та креативного мислення, що надихає клієнта максимізувати свій особистий та професійний потенціал.

- Коуч ICF: Коуч ICF погоджується практикувати ключові компетенції  ICF та заявляє про свою відповідальність щодо виконання Кодексу Етики ICF.

- Професійні Коучингові Відносин: Професійні коучингові відносини існують, коли коучинг
включає наявність Угоди (в т.ч.  контракти), що визначає відповідальність кожної зі сторін.

- Ролі в коучингових відносинах: Для того, щоб прояснити ролі в коучингових відносинах часто буває необхідно провести відмінність (розрізняти) між клієнтом і спонсором. У більшості випадків клієнт і спонсор це та сама особа, і тому спільно іменуються  як клієнт. Проте, для цілей ідентифікації ICF визначає ці ролі наступним чином:

Клієнт: Клієнт/Коучі - це особа(и), що в даний час проходять коучинг.

Спонсор:  Спонсор - це юридична особа (у тому числі її представники), що оплачує  та/або
організує надання коучингових послуг. У всіх випадках, у  коучингових угодах повинні бути чітко визначені права, ролі та обов'язки для клієнта і спонсора, якщо клієнт і спонсор різні особи.

Студент: Студент - той, хто записався на навчальну коучингову програму або працює з коучем-супервізором, або коучем-наставником, щоб вивчити процес коучингу або підвищити та розвинути свої навички коучингу.

Конфлікт інтересів: Ситуація, в якій коуч має приватний чи особистий інтерес, достатній для виникнення впливу на цілі його/її службових обов'язків як коуча і професіонала.

ЧАСТИНА ДРУГА: СТАНДАРТИ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ICF

РОЗДІЛ 1: ПРОФЕСІЙНА ПОВЕДІНКА В ЦІЛОМУ

Як коуч, я:

1.       Поводжу себе відповідно до Кодексу Етики ICF у всіх взаємодіях, в тому числі у навчанні коучів, наставництві коучів та супервізії коучів. 

2.       Зобов’язуюсь вживати відповідних заходів по відношенню до коучів, тренерів, або наставників коучів та/або негайно зв'язатися з ICF для вирішення будь-якого відомого мені порушення етики або можливості порушення у випадках, коли таке порушення стосується  мене чи когось іншого.

3.       Інформую та довожу до відома інших, в тому числі організацій, співробітників, спонсорів, коучів та всіх тих, кого потрібно поінформувати про обов'язки, що встановлені цим Кодексом.

4.       Утримуюсь від незаконної дискримінації у трудовій діяльності, в тому числі,  що стосується віку, статі, етнічної приналежності, сексуальної орієнтації, віросповідання, національного походження або інвалідності.

5.       Роблю достовірні та ретельні усні та письмові заяви про те, що я пропоную в якості коуча,  професії коуча або ICF.

6.       Точно визначаю мою тренерську кваліфікацію,  експертність, досвід, навчання, сертифікацію та рівень акредитації у  ICF.

7.       Визнаю і вшановую зусилля і внесок інших, і претендую на право власності тільки мого власного матеріалу. Я розумію, що порушення цього стандарту може призвести до правового стягнення з боку третіх осіб.

8.       Прагну в будь-який час до усвідомлення моїх особистих проблем, які можуть завдати шкоди, суперечити або перешкодити моїй коучинговій ефективності, або моїм професійним коучинговим відносинам. Я негайно звертатимусь по відповідну професійну допомогу і визначатиму, які заходи мають бути прийняті, в тому числі, чи буде доцільним призупинити або припинити коучингові відносини всякий раз, коли факти і обставини вимагатимуть це.

9.       Визнаю, що Кодекс Етики стосується моїх відносин з клієнтами/коучі , студентами, підопічними і супервізорами.

10.   Проводжу і звітую про дослідження компетентно, чесно,  в рамках визнаних наукових стандартів і застосовуваних тематичних рекомендацій (або керівних принципів). Моє дослідження буде проводитися за необхідної згоди і схвалення тих, хто приймає участь, і з підходом, який буде захищати учасників від будь-якої потенційної шкоди. Всі науково-дослідні роботи будуть виконані у відповідності чинному законодавству країни, в якій проводиться дослідження.

11.   Утримую, зберігаю та утилізую будь-які записи, в тому числі електронні файли та повідомлення, створені під час моїх коучингових зобов'язань, в порядку, що сприяє конфіденційності, безпеці та приватності, та відповідає чинному законодавству й угодам.

12.   Використовую контактну інформацію членів ICF (адреси електронної пошти, номери телефонів і т.і.) тільки в порядку та в мірі уповноважень від ICF.

РОЗДІЛ 2: КОНФЛІКТИ ІНТЕРЕСІВ

Як коуч, я:

13.   Прагну усвідомлювати будь-який конфлікт або потенційний конфлікт інтересів, відкрито розкриваю такий конфлікт та пропоную усунути себе, коли конфлікт виникає.

14.   Роз'яснюю ролі для внутрішніх коучів, встановлюю межі та обговорюю із зацікавленими сторонами конфлікти інтересів, які можуть виникнути між коучинговими та іншими рольовими функціями.

15.   Розкриваю моєму клієнту та спонсору(ам) всі очікуванні компенсації від третіх сторін, які я можу отримати від тих, хто мене рекомендує, або кому я можу заплатити, щоб отримати клієнтів.

16.   Шаную справедливі відносини коуч/клієнт, незалежно від форми компенсації.

РОЗДІЛ 3: ПРОФЕСІЙНА ПОВЕДІНКА З КЛІЄНТМИ

Як коуч, я:

17.   Етично говорю про те, що я знаю буде правдою для клієнтів, потенційних клієнтів або спонсорів про передбачувану цінність процесу коучингу або мене в якості коуча.

18.   Ретельно пояснюю та прагну досягти того, щоб мій коучинговий клієнт та спонсор(и) зрозуміли природу коучингу, характер та межі конфіденційності, фінансові механізми, а також будь-які інші умови коучингової угоди до або під час першої зустрічі.

19.   Укладаю чітку угоду про надання послуг з коучингу зі своїми клієнтами та спонсором(ами), перш ніж починаю коучингові відносини та дотримуюсь цієї угоди. Угода має включати в себе ролі, обов'язки та права всіх залучених сторін.

20.   Несу відповідальність за усвідомлення та встановлення чітких, належних і культурно чутливих кордонів, які регулюють взаємодію, фізичну  чи будь яку іншу, що може виникнути  у мене з моїми клієнтами або спонсорами.

21.   Уникаю будь-яких сексуальних або романтичних відносин з існуючими клієнтами або спонсором(ами), або студентами, підопічними чи супервізорами. Крім того, я буду пильнувати можливість будь-якої потенційної сексуальної близькості між сторонами, включаючи мій допоміжний персонал та/або асистентів і буду вживати відповідних заходів для вирішення проблеми або скасування зустрічей з тим, щоб забезпечити безпечне середовище загалом.

22.   Поважаю право клієнта припинити коучингові відносини в будь-який момент під час процесу за умови дотримання положень угоди. Зобов’язуюся залишатися уважною(им) до ознак того, що відбувається зсув у вартості, отриманої від кочингових відносин.

23.   Заохочую клієнта або спонсора до заміни, якщо я вважаю, що клієнту або спонсору буде краще отримати послуги іншого коуча або іншим ресурсом та пропоную моєму клієнту звернутися за послугами до інших фахівців, коли це буде визнано за необхідне або доцільне.

РОЗДІЛ 4: КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ/НЕДОТОРКАНІСТЬ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ

Як коуч, я:

24.   Дотримуюсь найсуворішого рівня конфіденційності з усією інформацією клієнтів та спонсорів, якщо її висвітлення не вимагається за законом.

25.   Маю чітку угоду про те, як коуч, клієнт і спонсор будуть обмінюватися  коучинговою інформацією.

26.   Маю чітку домовленість при діяльності в якості коуча, наставника коуча, супервізора коуча або тренера, як з клієнтом так і зі спонсором, студентом, підопічний або супервізуємим  про умовах, в яких конфіденційність не може бути дотримана (наприклад, незаконна діяльність, відповідно до чинної постанови суду або повістки до суду, неминучий або ймовірний ризик небезпеки для себе або для інших, і т.д.) та переконаюсь, що як клієнт так і спонсор, студент, підопічний або супервізуємий  добровільно і свідомо погоджуються в письмовій формі до цієї межі конфіденційності. У випадках, коли  я буду обґрунтовано вважати, що одна із зазначених вище обставин може бути застосована, я маю необхідність повідомити відповідні органи.

27.   Вимагати від усіх тих, хто працює зі мною в підтримку моїх клієнтів, дотримуватися Кодексу Етики ICF, його п.26 Розділу 4 Стандарти Конфіденційності/Недоторканності приватного життя, а також будь-які інші розділи Кодексу Етики, які можуть бути застосовні.

РОЗДІЛ 5: БЕЗПЕРЕРВНИЙ РОЗВИТОК

Як коуч, я:

28.   Здійснюю необхідний постійний і безперервний розвиток  моїх професійних навичок.

ЧАСТИНА ТРЕТЯ: ОБІТНИЦЯ ЕТИКИ ICF

В якості коуча ICF я визнаю та згоден (на) дотримуватися моїх етичних та юридичних зобов'язань  перед моїми клієнтами та спонсорами в коучингу, колегами й громадськістю в цілому. Я зобов'язуюсь дотримуватися Кодексу Етики ICF та застосовувати ці стандарти до тих, кому я є коучем, тренером, наставником або супервізором.

Якщо я порушу цю Обітницю Етики або будь-якої частини Кодексу Етики ICF, я погоджуюсь, що ICF на свій розсуд може закликати мене до відповідальності  за такі дії. Я також погоджуюсь, що моя відповідальність перед ICF за будь-яке порушення може включати в себе санкції, такі, як втрата мого членства у ICF та/або моєї акредитації  від ICF.

Для отримання додаткової інформації про Огляд Процесу Етичної поведінки, в тому числі посилання на подання скарги, будь ласка, натисніть тут.

Прийнятий Радою директорів ICF Global в червні 2015.

Меню

Налаштування

Створіть Профіль, щоб зберегти свої обрані позиції

Увійти

Створити Профіль для використання обраного

Увійти